Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2021-10-06

Protokoll för individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-10-06

Paragrafer:
§ 117-133

Anslag publicerades:
2021-10-12

Anslag avpubliceras:
2021-11-03

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades