Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2021-11-03

Protokoll för Individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-03

Paragrafer:
§ 133-148

Anslag publicerades:
2021-11-09

Anslag avpubliceras:
2021-12-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades