Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2022-09-07

Protokoll för Individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-07

Paragrafer:
§ 78-83

Anslag publicerades:
2022-09-13

Anslag avpubliceras:
2022-10-05

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades