Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2023-03-08

Protokoll för individ- och familjennämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-03-08

Paragrafer:
§ 24-40

Anslag publicerades:
2023-03-09

Anslag avpubliceras:
2023-04-03

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades