Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2023-05-10

Protokoll för individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-10

Paragrafer:
§ 58-70

Anslag publicerades:
2023-05-12

Anslag avpubliceras:
2023-06-05

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades