Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2023-09-06

Protokoll för Individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-09-06

Paragrafer:
§ 97–103

Anslag publicerades:
2023-09-13

Anslag avpubliceras:
2023-10-05

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades