Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-06-30

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-06-30

Paragrafer:
§ 428-488

Anslag publicerades:
2021-07-01

Anslag avpubliceras:
2021-07-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A,  socialtjänstens kansli

Kontakt:

Carola Knutsdotter

nämndsekreterare, IFO-utskottet

carola.knutsdotter@umea.se


Mer information

Sidan publicerades