Individ-och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-07-07

Protokoll för iindivid- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-07-07

Paragrafer:
§ 489–491

Anslag publicerades:
2021-07-07

Anslag avpubliceras:
2021-07-29

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

Kontakt:

Yvonne Claesson

registrator

yvonne.claesson@umea.seMer information

Sidan publicerades