Individ-och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-07-21

Protokoll för individ-och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-07-21

Paragrafer:
§ 492–499

Anslag publicerades:
2021-07-21

Anslag avpubliceras:
2021-08-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansliMer information

Sidan publicerades