Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-09-08

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-08

Paragrafer:
§ 563-566

Anslag publicerades:
2021-09-09

Anslag avpubliceras:
2021-10-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades