Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-09-29

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-29

Paragrafer:
§ 579-604

Anslag publicerades:
2021-09-30

Anslag avpubliceras:
2021-10-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades