Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-10-06

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskots möte är justerat.

Datum för möte:
2021-10-06

Paragrafer:
§ 605-619

Anslag publicerades:
2021-10-07

Anslag avpubliceras:
2021-10-29

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

 

Mer information

Sidan publicerades