Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-11-10

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-itskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-10

Paragrafer:
§ 682-700

Anslag publicerades:
2021-11-11

Anslag avpubliceras:
2021-12-03

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades