Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2021-11-24

Protokoll för individ och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-24

Paragrafer:
§ 701-730

Anslag publicerades:
2021-11-25

Anslag avpubliceras:
2021-12-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli


Mer information

Sidan publicerades