Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-01-07

Protokoll för [xxx]nämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-01-07

Paragrafer:
§ 1-10

Anslag publicerades:
2022-01-10

Anslag avpubliceras:
2022-02-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades