Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-01-12

Protokoll för [xxx]nämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-01-12

Paragrafer:
§ 11-17

Anslag publicerades:
2022-01-13

Anslag avpubliceras:
2022-02-04

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades