Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-05-04

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-04

Paragrafer:
§ 206-225

Anslag publicerades:
2022-05-05

Anslag avpubliceras:
2022-05-27

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades