Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-05-09

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-09

Paragrafer:
§ 226-227

Anslag publicerades:
2022-05-10

Anslag avpubliceras:
2022-06-10

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialatjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades