Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-05-11

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-11

Paragrafer:
§ 228-241

Anslag publicerades:
2022-05-12

Anslag avpubliceras:
2022-06-03

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades