Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-06-15

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-06-15

Paragrafer:
§ 305-313

Anslag publicerades:
2022-06-16

Anslag avpubliceras:
2022-07-08

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades