Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-07-20

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-07-20

Paragrafer:
§ 365–366

Anslag publicerades:
2022-07-21

Anslag avpubliceras:
2022-08-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, Norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades