Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-08-03

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-08-03

Paragrafer:
§ 367-399

Anslag publicerades:
2022-08-04

Anslag avpubliceras:
2022-08-26

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, Norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades