Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-09-07

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-07

Paragrafer:
§ 432-448

Anslag publicerades:
2022-09-08

Anslag avpubliceras:
2022-09-30

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli


Mer information

Sidan publicerades