Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-09-20

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-20

Paragrafer:
§ 465

Anslag publicerades:
2022-09-21

Anslag avpubliceras:
2022-10-13

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli


Mer information

Sidan publicerades