Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-11-16

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-16

Paragrafer:
§ 606

Anslag publicerades:
2022-11-17

Anslag avpubliceras:
2022-12-09

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli


Mer information

Sidan publicerades