Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2022-11-23

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-23

Paragrafer:
§ 606-629

Anslag publicerades:
2022-11-24

Anslag avpubliceras:
2022-12-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades