Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2023-01-18

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-01-18

Paragrafer:
§ 32-40

Anslag publicerades:
2023-01-19

Anslag avpubliceras:
2023-02-10

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades