Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2023-03-08

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-03-08

Paragrafer:
§ 115-124

Anslag publicerades:
2023-03-09

Anslag avpubliceras:
2023-03-31

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades