Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2023-03-15

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-03-15

Paragrafer:
§ 125-139

Anslag publicerades:
2023-03-16

Anslag avpubliceras:
2023-04-07

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades