Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2023-09-13

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-09-13

Paragrafer:
§ 564-581

Anslag publicerades:
2023-09-14

Anslag avpubliceras:
2023-10-06

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades