Individ- och familjenämndens IFO-utskotts, protokoll, 2021-06-02

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-06-02

Paragrafer:
§ 367-382

Anslag publicerades:
2021-06-03

Anslag avpubliceras:
2021-06-25

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, socialtjänstens kansli

Kontakt:

Rose-Marie Lång Bäckström

nämndsekreterare, IFO-utskottet

rose-marie.backstrom@umea.se

Mer information

Sidan publicerades