Individ- och familjenämndens IFO-utskotts, protokoll, 2021-06-09

Protokoll för indvid- och familjennämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-06-09

Paragrafer:
§ 383 - 401

Anslag publicerades:
2021-06-10

Anslag avpubliceras:
2021-07-02

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, socialtjänstens kansli

Kontakt:

Rose-Marie Lång Bäckström

nämndsekreterare, IFO-utskottet

rose-marie.backstrom@umea.se


Mer information

Sidan publicerades