Jämställdhetsutskottet, protokoll, 2021-04-15

Protokoll för kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott möte är justerat.

Datum för möte:
2021-03-04

Paragrafer:
§§ 14-18

Anslag publicerades:
2021-04-21

Anslag avpubliceras:
2020-05-14

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Storgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:
Jämställdhetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades