Jämställdhetsutskottet, protokoll, 2021-05-20

Protokoll för kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-20

Paragrafer:
§§ 19-22

Anslag publicerades:
2021-05-27

Anslag avpubliceras:
2020-06-18

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Storgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:
Jämställdhetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades