Jämställdhetsutskottet, protokoll, 2021-10-07

Protokoll för kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott möte är justerat.

Datum för möte:
2021-10-07

Paragrafer:
§§ 36-44

Anslag publicerades:
2021-10-14

Anslag avpubliceras:
2021-11-05

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Storgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:
Jämställdhetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades