Jämställdhetsutskottet, protokoll, 2022-09-15

Protokoll för kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-15

Paragrafer:
§§ 26-32

Anslag publicerades:
2022-09-21

Anslag avpubliceras:
2022-10-13

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Storgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:
Jämställdhetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades