Jämställdhetsutskottet, protokoll, 2023-03-02

Protokoll för kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott möte är justerat.

Datum för möte:
2023-03-02

Paragrafer:
§§ 7-11

Anslag publicerades:
2023-03-16

Anslag avpubliceras:
2023-04-07

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Storgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:
Jämställdhetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades