Kommunfullmäktige, protokoll, 2022-05-30

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-30

Paragrafer:
§ 102-108, 110-121, § 109 omedelbar justering

Anslag publicerades:
2022-06-02

Anslag avpubliceras:
2022-06-30

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:
Kommunfullmäktiges protokoll


Mer information

Sidan publicerades