Kommunfullmäktiges presidium, 2021-06-09

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2021-06-09

Paragrafer:

§ 1-2

Anslag publicerades:

2021-06-09

Anslag avpubliceras:

2021-07-01

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades