Kommunfullmäktiges presidium, protokoll, 2022-05-30

Protokoll för kommunfullmäktiges presidiums möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-30

Paragrafer:
§ 1-3

Anslag publicerades:
2022-06-07

Anslag avpubliceras:
2022-06-29

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll

Mer information

Sidan publicerades