Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-03-29

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2021-03-29

Paragrafer:

§ 49-72

Anslag publicerades:

2021-03-31

Anslag avpubliceras:

2021-04-22

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades