Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-04-26

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2021-04-26

Paragrafer:

§ 73-105

Anslag publicerades:

2021-05-03

Anslag avpubliceras:

2021-05-25

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades