Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-05-31

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2021-05-31

Paragrafer:

§ 106-136

Anslag publicerades:

2021-06-07

Anslag avpubliceras:

2021-06-29

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades