Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-12-20

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2021-12-20

Paragrafer:

§ 277‐312

Anslag publicerades:

2022-01-10

Anslag avpubliceras:

2022-02-01

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades