Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-04-25

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2022-04-25

Paragrafer:

§ 81-101

Anslag publicerades:

2022-05-02

Anslag avpubliceras:

2022-05-24

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades