Kommunrevisionen, protokoll, 2022-05-24

Protokoll för kommunrevisionens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-24

Paragrafer:
§ 1–2

Anslag publicerades:
2022-06-10

Anslag avpubliceras:
2022-07-02

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]


Mer information

Sidan publicerades