Kommunstyrelsen, protokoll, 2021-05-18

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2021-05-18

Paragrafer:

§ 98-122

Anslag publicerades:

2021-06-01

Anslag avpubliceras:

2021-06-23

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information

Sidan publicerades