Kommunstyrelsen, protokoll, 2021-11-16

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2021-11-16

Paragrafer:

§ 214‐247

Anslag publicerades:

2021-11-18

Anslag avpubliceras:

2021-12-10

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information

Sidan publicerades