Kommunstyrelsen, protokoll, 2022-06-07

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-06-07

Paragrafer:
§ 91–109

Anslag publicerades:
2022-06-13

Anslag avpubliceras:
2022-07-05

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:
Kommunstyrelsens protokoll


Mer information

Sidan publicerades