Kommunstyrelsen, protokoll, 2022-09-13

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2022-09-13

Paragrafer:

§ 134-149

Anslag publicerades:

2022-09-20

Anslag avpubliceras:

2022-10-12

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information

Sidan publicerades